SUF Gävle Arrangerat StreetGames

SUF Gävle Arrangerat StreetGames
Dag tre skapade deltagarna en vänlig och trygg atmosfär inför programmets start och gav deltagarna en chans att arbeta tillsammans i blandade team och bygga laganda.
Deltagarna diskuterade djupt risken med gäng och hur ungdomsinvandrarna är sårbara för att gå med i ungdomsgäng. Under denna session löste deltagarna många fall med föreläsare och lokaler.
StreetGames
 
 
 
 

SUF Gävle Arrangerat StreetGames
On day three, participants created a friendly and safe atmosphere for the start of the program and gave the participants a chance to work together in mixed teams and build team spirit.
Participants deeply discussed the risk of gangs and how youth immigrants are vulnerable to joining youth gangs. During this session, participants solved many cases with the lecturers and facilities.
StreetGames

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn