OM OSS

HORN IN FOCUS UNGDOMSFÖRBUND I SVERIGE

Horn in Focus är en Sverige-baserad afro-svensk organisation som förenar unga ledare, tänkare och aktörer, både de som söker förändring och de som skapar förändring. Organisationen arbetar för att stärka deltagandet och integrationen av afro-svenska ungdomar i Sverige genom kultur, mediekampanjer, antirasismaktiviteter, eventorganisering, sport, ungdomsutbyte och informell utbildning, samtidigt som de främjar inkludering och samarbete.

I Östafrika fokuserar Horn in Focus på klimatförändringar, hållbarhet, kvinnors och ungdomars rättigheter samt humanitärt stöd. Organisationen har genomfört olika projekt i samarbete med lokala partner i Somalia, Kenya och Uganda. Horn in Focus arbetar för att skydda ekosystem, främja förnybar energi och öka ungdomars miljömedvetenhet, och erbjuder en plattform för ledarskap inom klimatfrågor.

Organisationens uppdrag är att skapa möjligheter för unga och bidra till en hållbar, positiv inverkan på vår planet, hälsa och utsatta grupper. Dess vision är att vara i framkant av organisationer som främjar ett inkluderande och hållbart liv för globala samhällen

                                  OUR MISSION

Horn in Focus stärker afro-svenska ungdomars delaktighet, integrering och inflytande genom kultur, idrott och utbildning i Sverige, samt främjar inkludering och samarbete. I Östafrika ligger fokus på klimatförändringar, hållbarhet, kvinnors och ungdomars rättigheter samt humanitärt stöd för att skydda ekosystem, främja förnybar energi och öka miljömedvetenheten. Organisationen skapar möjligheter för ungdomar och bidrar till en hållbar, positiv inverkan på vår planet, hälsa och utsatta grupper.

                                OUR VISION

Horn in Focus siktar på att vara en ledande organisation som skapar ett inkluderande och hållbart liv för globala samhällen. Genom att uppskatta mångfald, erbjuda lika möjligheter och bryta ner barriärer mellan samhällen, inspirerar organisationen ungdomar att bli förändringsagenter för en rättvis och hållbar framtid, med fokus på klimatpåverkan och mänskliga rättigheter.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR

 

Mänskliga rättigheter

Horn in Focus engagerar sig för att främja mänskliga rättigheter, med fokus på ungdomar och kvinnor. De har en avdelning för mänskliga rättigheter och dokumentation som dokumenterar övergrepp mot dessa grupper, inklusive barn och anhöriga. Genom att öka medvetenhet och erbjuda utbildning om rättigheter bidrar Horn in Focus till att stärka skyddet för utsatta samhällsgrupper och skapa ett mer rättvist samhälle.

Ungdomars egenmakt

Ungdomars egenmakt innebär att stärka unga människor att ta kontroll över sina liv och delta aktivt i samhället. Det handlar om att ge dem resurser, kunskaper och möjligheter att fatta beslut och påverka politik och beslutsfattande. Horn in Focus främjar ungdomars egenmakt genom att erbjuda utbildning, stöd och möjligheter för engagemang, vilket hjälper dem att utvecklas, stärka sina röster och känna sig delaktiga.

Sociala inkluderingen

Horn in Focus arbetar aktivt med social inkludering genom att erbjuda kulturella aktiviteter, idrottsevenemang, utbildning och informationsevenemang. Genom att engagera ungdomar från olika bakgrunder och främja dialog mellan olika samhällsgrupper bidrar organisationen till att bygga broar och skapa förståelse. Målet är att skapa ett samhälle där alla, oavsett bakgrund, känner sig välkomna, värderade och delaktiga.

klimatförändringar

Horn in Focus ökar ungas förståelse för klimatförändringar och risken de utgör, med fokus på Östra Afrika. Genom särskilda initiativ och samarbeten, arbetar de med att öka medvetenheten om klimatförändringar och dess effekter på samhället. Horn in Focus strävar också efter att minska sin egen påverkan på miljön genom att främja hållbarhet och arbeta för att skydda naturen.

såhär blir du medlem

1

Registeringsformulär

Du klickar du på knappen nedan som tar dig till vår registreringssida 

(Finns även möjlighet till att skicka ansökan genom post)

2

Fyll i uppgifter

Du fyller nu i dina uppgifter, om det inte finns någon lokalförening där du bor blir du medlem i det nationella förbundet.

3

Skicka

Din medlemsansökan skickas och bekräftas sedan via email med information.