OM OSS

VÅRA MÅLSÄTTNINGAr

Horn in Focus är en afro-svensk organisation som stärker afro-svenska ungdomars delaktighet och integration i Sverige genom kultur, mediekampanjer, antirasism, sport och utbildning. I Östafrika fokuserar Horn In focus på klimatförändringar, hållbarhet och rättigheter samt humanitärt stöd i samarbete med lokala partner.

Vår Vision

Vi ger ungdomar möjligheter för en hållbar och positiv påverkan på planeten, hälsa och utsatta grupper.

Vår förändringsteori

Horn in Focus stärker samhällen genom att främja utveckling som leds av gemenskapen själv, för att skapa hållbara lösningar för en bättre framtid.

Vår mission

Vi skapar inkluderande och hållbara samhällen för ungdomars roll som förändringsagenter för en rättvis och hållbar framtid

Mänskliga rättigheter

Horn in Focus stödjer mänskliga rättigheter för kvinnor och unga genom att dokumentera övergrepp mot dessa grupper, inklusive barn och anhöriga. De erbjuder utbildning för att öka medvetenhet och stärka skyddet för utsatta samhällsgrupper. Målet är att skapa ett rättvist samhälle genom sin mänskliga rättighetsavdelning

ungdomars egenmakt

Horn in Focus stärker unga människors röster och delaktighet genom utbildning, stöd och engagemangsmöjligheter. Genom att främja ungdomars egenmakt ger de verktyg för att ta kontroll över sina liv och delta aktivt i samhället. Detta leder till utveckling och möjligheter för unga människor att påverka politiken.

sociala inkluderingen

Horn in Focus främjar social inkludering genom Debatter, Demonstrationer, Anti-rasism, Kultur, Idrott, Utbildning och Information. De engagerar ungdomar från olika bakgrunder och främjar dialog för att bygga broar och öka förståelse. Målet är att skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna, värderade och delaktiga, oavsett bakgrund

klimatförändringar

Horn in Focus ökar ungas medvetenhet om klimatförändringar och riskerna de utgör i Östra Afrika. De samarbetar med olika initiativ för att öka förståelsen för klimatförändringar och dess påverkan på samhället. Dessutom främjar organisationen hållbarhet och skyddar naturen genom att minska sin egen miljöpåverkan.

Nyheter

Politiker från Stockholm var på besök till nattfotbollen i Ärvigehallen

Politiker från Soockholm var på besök till nattfotbollen i Ärvigehallen där Horn i fucus samrabetsorganisationen Kista IF anordnar på helger. 

2022-10-02
Politiker från Soockholm var på besök till nattfotbollen i Ärvigehallen där Horn i fucus samrabetsorganisationen Kista IF anordnar på helger.  Politikerna samtalade med ledarna
Politiker från Soockholm var på besök till nattfotbollen i Ärvigehallen