logo 2

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Horn i fokus ungdomsförbund har mycket få personuppgifter om dig och hanterar dina uppgifter mycket försiktigt.
Den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sina data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.

HORN IN FOCUS  har register med namn och e-postadress på medlemmar och tidigare medlemmar i förbundet, i vissa fall också adress och/eller telefonnummer. Alla uppgifterna har lämnats av dig i samband med att du kontaktat föreningen rörande något av föreningens arrangemang.

Syftet med registret är enbart att kunna informera om förbundets-aktiviteter därför

Horn IN focus  lämnar inte ut dina uppgifter.

HORN IN FOCUS behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med marknadsföring av våra aktiviteter eller information om frågor som rör Horn i fokus ungdomsförbund .
Enligt GDPR har du ett antal rättigheter vilka följer här nedan.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss.
Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad.
Du har vidare rätt till rättelse om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller behöver kompletteras med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifterna.
Du har även rätt att få dina data som vi behandlar raderade.
Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta förbundet på e-postadress till info@horninfocus.org

Personuppgiftsansvarig:
HORN IN FOCUS

Hemsida producerat av Webicient webbyrå i stockholm