EU & Demokrati i Borlänge

EU & Democracy in Borlänge

Tayo förening

#EUUROPIESKA #UNGDOMSVECKAN:
Ikväll 4 maj vid 17:30 samlades ungdomar på Scandic Borlänge för att delta värdefulla aktiviteter kunskap om EU och Demokrati.
Föreläsare Ismail Ali har varit kvällens program ledare och beskrev utförligt om EU och hur kan unga påverka. Workshopen handlade om hur kan unga delta EU valet den 26 maj.

Holly som är en av unga ledare har föreläste om #Demokrati och hur påverkar våran liv.
Representativa från olika aktörer har varit på plats bland annat Unga politiker som sitter #kommunfulmäktiga i Borlänge. Ordförande Kulturhuset Västra Borlänge, Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige SUIS, #Nahda Förening Ludvika, Somali Media Tv och unga ledare som har deltagit Demokrati projektet.

Under programmet utställda boken # Haqabtire (författare Abdiqani Hassan). Ungdomar från olika distrikt i Dalarna.
Programmet avslutade diskussion om det kunskap som unga har fått ikväll och gemensamma middag.
Aktiviteterna finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Mer bilder och video kommer snart.

TAYO ungdomsavdelning ÄR EN DEL AV SOMALISKA UNGDOMSFÖRBUNDET I SVERIGE.
GÅ med Rörelsen Gå med SUIS Tillsammans är starka.

Tayo association

#EUUROPIESKA #UNGDOMSVECKAN:
Tonight 4 May at 17:30, young people gathered at Scandic Borlänge to participate in valuable knowledge activities about the EU and Democracy.
Lecturer Ismail Ali has been the evening’s program leader and described in detail about the EU and how young people can influence. The workshop was about how young people can participate in the EU election on 26 May.

Holly, who is one of the young leaders, has lectured on #Democracy and how it affects our lives.
Representatives from various actors have been present, including Young politicians who sit # municipal council in Borlänge. Chairman of Kulturhuset Västra Borlänge, Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige SUIS, #Nahda Förening Ludvika, Somali Media Tv and young leaders who have participated in the Democracy project.

During the program, the book # Haqabtire (author Abdiqani Hassan) exhibited. Young people from different districts in Dalarna.
The program ended the discussion about the knowledge that young people have gained tonight and a joint dinner.
The activities are funded by the Swedish Agency for Youth and Civil Society Affairs, MUCF.
More photos and video coming soon.

TAYO youth department IS A PART OF THE SOMALIAN YOUTH ASSOCIATION IN SWEDEN.
JOIN THE MOVEMENT JOIN SUIS Together are strong.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn