Skadeförebyggande & Hjärt-lungräddning.

Injury prevention & CPR

HLR
Ungasomalier i Stockholm anordnar en en kurs i HLR .Med tanke på den ökade dödfallet som sker i vårt område många som bor vid orterna är icke medvetna om HLR och skadeförebyggande dvs stoppa kraftiga blödningar och förse en skadad individ med Hjärt- Lungräddning. Det är viktigt att en individ kan förse en skadad individ med förebyggande aktioner som är livsviktiga att kunna.

Projektet ska delvis kunna säkerställa att civila medborgare fått den utbildningen de behöver för att kunna motverka skada som skett på en annan med individ, samt förse de med kunskap i skadeförebyggande och HLR.


Young Somalis in Stockholm are organizing a course in CPR. Considering the increased deaths that occur in our area, many who live in the towns are not aware of CPR and injury prevention, ie stop heavy bleeding and provide an injured individual with Cardiopulmonary Resuscitation. It is important that an individual can provide an injured individual with preventive actions that are vital to be able to.

Dela event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Start Datum

2020-10-16 15:00

Slut Datum

2020-10-16 17:00

Adress / Plats

Rinkeby torg

Email

hibo.hassan@ungasomalier.org

Telefonnummer

702890793