ISahan FILM I KISTA

ISAHAN movie in Kista

Den 31 Augusti 2019 haft Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige en lyckad filmpremiär för filmen “Isfahan” där hundratals ungdomar närvarade.

Film som handlar om förståelse bortom kulturella gränser och olikheter.

Det här en första av många kommande event som
vi inom SUIS planerar genomföra det här kommande året. Vi vill tacka alla som har hjälp till att göra detta till ett lyckat event. En oförglömlig kväll som kommer bli svår att överträffa.VI SUIS strävar efter att stärka somaliska svenska ungdomar genom att organisera och skapa intresse för Engagemang och föreningslivet med stöd av Projektet Ökad kunskap ökad delaktighet som MUCF finansierade.  Tillsammans är vi stärka.

On 31 August 2019, the Somali Youth Association in Sweden had a successful film premiere for the film “Isfahan” where hundreds of young people attended.

Film about understanding beyond cultural boundaries and differences.

This is a first of many upcoming events like
we at SUIS plan to implement this coming year. We would like to thank everyone who has helped to make this a successful event. An unforgettable evening that will be difficult to surpass. WE SUIS strives to strengthen Somali Swedish youth by organizing and creating interest in Commitment and association life with the support of the Project Increased Knowledge Increased Participation funded by MUCF. Together we are strong.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn