Ge Järvaborna information om covid-19 (coronaviruset)

Give Järva residents information about covid-19 (coronavirus)

Hej

Vill du ställa upp som volontär och ge Järvaborna information om covid-19 (coronaviruset) men även nattvandra för att skapa trygghet och ge stöd under den rådande corona epidemin tveka inte att höra av dig till oss

OBS: Äldre och personer med dålig hälsa avråds från att delta då de är i riskgruppen för covid-19 (corona)

Hello

Do you want to volunteer and give Järva residents information about covid-19 (the coronavirus) but also night hiking to create security and provide support during the current corona epidemic, do not hesitate to contact us

NOTE: Elderly and people with poor health are advised not to participate as they are at risk for covid-19 (corona)

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn