Givande möte den 14 April

Rewarding meeting on April 14

Idag har vi haft ett mycket givande möte med Zakarie Mahamud som brinner för somali-svenska frågor. Vi diskuterade om etableringen av Suis- Västergötlands distrikt.

Zakaria berättade hur stort intresset var att etablera ett somaliskt ungdomsnätverk både i Göteborg och de närliggande städerna vilket är Suis prioritet ett att skapa plattform för unga somalisvenskar.

Så klart vi är glada och stolta över det stora förtroende våra ungdomar ger oss! I takt med den ökande efterfrågan på vårt arbete och engagemang förstärker vi organisationen med fler kompetenta medarbetare.

Varmt välkomna säger vi till: Suis- Västergötland

Nu tar vi nästa steg och är du intresserad av att gå med i distriktet kan du redan idag kontakta Zakarie och Amal.

Today we had a very rewarding meeting with Zakarie Mahamud who is passionate about Somali-Swedish issues. We discussed the establishment of the Suis-Västergötland district.

Zakaria told how great the interest was in establishing a Somali youth network both in Gothenburg and the nearby cities, which is Sui’s priority to create a platform for young Somali Swedes.

Of course we are happy and proud of the great trust our young people give us! In step with the increasing demand for our work and commitment, we strengthen the organization with more competent employees.

A warm welcome we say to: Suis- Västergötland

Now we are taking the next step and if you are interested in joining the district, you can already contact Zakarie and Amal today.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn