Idag fick SUIS besök av MUCF

Today, SUIS was visited by MUCF

Idag fick SUIS besök av MUCF. Vi hade samtal om SUIS tidigare arbeten, pågående projekt och våra framtidsplaner. SUIS vill uppmuntra och stödja unga att bidra, komma med egna initiativ och leda projekt och aktiviteter som gynnar de.

SUIS vill bygga starka relationer med organisationer som delar våra mål och demokratiska förhållningssätt. SUIS vill stärka ungas engagemang i civilsamhället. Vi är glada att MUCF har samma syfte som oss och vi är tacksamma för deras stöd.

SUIS har aktiviteter och  kurser över hela landet. Vi träffas och gör roliga saker tillsammans. Vår verksamhet riktar sig främst till dig som är upp till 26 år, men alla är välkomna att bidra och vara med på våra aktiviteter.

Vi behöver hjälp i lokalavdelningarna med ungdomsledare, styrelseledamöter och funktionärer. Det gäller från att arrangera lokal aktivitet , studiebesök till att arrangera och hålla i kurser och aktiviteter. Inget bidrag är för litet! Ta gärna kontakt med http://www.ungasomalier.org/our-volunteers/.

Tillsammans kan vi skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar, samt ta del av en otrolig gemenskap och roliga aktiviteter.

Välkommen att bli en i vårt gäng!

Today, SUIS was visited by MUCF. We had conversations about SUIS ‘previous work, ongoing projects and our future plans. SUIS wants to encourage and support young people to contribute, come up with their own initiatives and lead projects and activities that benefit them.

SUIS wants to build strong relationships with organizations that share our goals and democratic approaches. SUIS wants to strengthen young people’s involvement in civil society. We are happy that MUCF has the same purpose as us and we are grateful for their support.

SUIS has activities and courses all over the country. We meet and do fun things together. Our business is primarily aimed at you who are up to 26 years old, but everyone is welcome to contribute and participate in our activities.

We need help in the local departments with youth leaders, board members and officials. This applies from arranging local activities, study visits to arranging and holding courses and activities. No contribution is too small! Feel free to contact http://www.ungasomalier.org/our-volunteers/.

Together we can create a meaningful leisure time for children and young people, as well as take part in an incredible community and fun activities.

Welcome to be one of our gang!

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn