Järva föreningssamverkan 

Järva association collaboration

Somaliska Ungdomsförbundet deltog på ett samordningsmöte anordnat av Gålöstiftelsen där mer än 25 organisationer har varit närvarande. Den här typen av möten är oerhört viktiga för vårt område då vi för tillfället står inför större utmaningar än nån ensam organisation klarar av själv.

Beskrivning saknas.Under mötets gång fick vi inom SUIS möjlighet att nätverka, samtala och utbyta information och idéer med flera representanter vars mångåriga och gedigna erfarenhet är oumbärlig för att samhället ska utvecklas i rätt riktning.Beskrivning saknas.

Dessa organisationer och vi inom SUIS har gemensamma utmaningar som vi behöver samverka inom ifall vi ska ha någon som helst hopp om att överkomma dessa hinder. 

The Somali Youth Association participated in a coordination meeting organized by the Gålö Foundation where more than 25 organizations have been present. This type of meeting is extremely important for our area as we are currently facing greater challenges than any single organization can handle on its own.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn