JOBBA HOS OSS – BLI VOLONTÄR! EID FESTIVAL 2018

WORK WITH US - BECOME A VOLUNTEER! EID FESTIVAL 2018

Att vara volontär på Järva unity kultur festival innebär att du får vara mitt i händelsernas centrum. Det är det ultimata sättet att kombinera ditt kultur intresse med givande uppgifter. om du ger oss av din tid ditt engagemang, ger vi dig möjlighet att komma in gratis både dagen och kvällen och uppleva festivalen på ett helt nytt sätt. Festivalen pågår en dag den 22 augusti från 12:00-20:00 , Men på kvällens event börjar efter två timmar och pågår tills kl: 3:00

Gästenheten

VI söker  gästvärdar som tar hand om våra inbjudna gäster under festivalen. passar dig so professionell  väl organiserad  och även är språk kunnig. Vi kommer även behöva volontärer som svarar gästens frågor och visar runt.

Biljett
Vi behöver hjälp att bemanna Barnen under aktiviteter och i vårt festivalcenter. Främst kommer volontärerna att sköta biljetthanteringen samt informera besökarna och se till att de har det bra. Passar dig som är serviceminded och du får gärna ha kassavana. Det finns även plats för dig som gillar att ta mer ansvar på våra olika Barn Karuseller samt festivalcenter.


skicka Mail bara till info@ungasomalier.org eller kontakta till Hibo Omar och Hodan samtar via Facebook.

Being a volunteer at Järva unity culture festival means that you get to be in the middle of the action. It is the ultimate way to combine your cultural interest with rewarding tasks. if you give us of your time your commitment, we give you the opportunity to enter for free both day and evening and experience the festival in a whole new way. The festival takes place one day on August 22 from 12: 00-20: 00, But the evening’s event begins after two hours and lasts until: 3:00

The guest unit

WE are looking for guest hosts who take care of our invited guests during the festival. suits you so professionally well organized and also is language proficient. We will also need volunteers who answer the guest’s questions and show around.

Ticket
We need help to staff the children during activities and in our festival center. The volunteers will mainly take care of the ticket management and inform the visitors and make sure that they are well. Suitable for you who are service-minded and you are welcome to have a cassava habit. There is also room for you who like to take more responsibility for our various Children Carousels and festival centers.

send Mail only to info@ungasomalier.org or contact Hibo Omar and Hodan talk via Facebook.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn