Konferens MUCF

MUCF Conference

Den 26/8 hade MUCF anordnat ett uppstartsmöte inom Erasmus+ ung och aktiv i Zinkensdamm hotell. Flera organisationer närvarade där vi fick gå igenom programmet i helhet samt möjlighet att sprida projektexempel. Mötet gav oss även möjligheten att knyta kontakter och kanske framtida samarbetspartner eller till och med kunder. Vi fick inspiration och lära oss olika knep för att lyckas få en framgångsrik organisation. Det bjöds på fika och lunch.  Det var en mycket lärorik dag.

Mötet hölls mellan 10.00-16:00.

Tack MUCF.

 

On 26/8, MUCF had arranged a start-up meeting within Erasmus + young and active in Zinkensdamm hotel. Several organizations attended where we got to go through the program as a whole and the opportunity to spread project examples. The meeting also gave us the opportunity to make contacts and perhaps future partners or even customers. We got inspiration and learned various tricks to succeed in a successful organization. Coffee and lunch were served. It was a very educational day.

The meeting was held between 10.00-16: 00.

Thanks MUCF.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn