MUCF kunskapskonferens I växsjö

MUCF Knowledge Conference In Växsjö

I måndags den 02 september 2019 har somaliska ungdomsförbundet i Sverige deltog En uppstarts konferens som Myndigheten för ungdom och civilsamhället arrangerat i Växjö med syfte att främja och starka Civila organisationer men också starka deras inverkan på samhället.
Under konferens vi på SUIS fick möjlighet att nätverka och utbyta kunskap med andra organisationer. Efter konferensen i Växjö fick vi vidare åka till Malmö med syfte att träffa lokala föreningar i Skåne. Vi besökte somaliska fred & skiljedoms föreningen som gör fantastiska arbete. Vi på SUIS tackar Somaliska paraply organisationen som välkomnade oss.

TACK TILL Abdirizak Shukri och Faiza Abdulahi.

On Monday, September 2, 2019, the Somali Youth Association in Sweden participated in a start-up conference organized by the Swedish Agency for Youth and Civil Society in Växjö with the aim of promoting and strong civilian organizations but also strong their impact on society.
During the conference we at SUIS had the opportunity to network and exchange knowledge with other organizations. After the conference in Växjö, we had to go to Malmö with the aim of meeting local associations in Skåne. We visited the Somali Peace & Arbitration Association which does fantastic work. We at SUIS thank the Somali umbrella organization for welcoming us.

THANKS TO Abdirizak Shukri and Faiza Abdulahi.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn