Ökad Kunskap – Ökad delaktighet i Västerås

Increased Knowledge - Increased participation in Västerås

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige arrangerar en ungdomskonferens i Västerås i samarbete med medlemsföreningen SUF.

Syftet med konferensen är att ge alla SUIS medlemmar en chans att få nätverka; utbyta tankar och idéer men även delta i seminarier kring organisering, idéellt arbete, dokumentation och ledarskap.

SUIS som är en rikstäckande organisation har som mål att mobilisera och organisera unga svenska somalier över hela Sverige så att de kan stödja och tillgodose allas lika rättigheter och skyldigheter. SUIS bedriver för närvarande ett MUCF finansierat projekt.

The Somali Youth Association in Sweden is arranging a youth conference in Västerås in collaboration with the member association SUF.

The purpose of the conference is to give all SUIS members a chance to network; exchange thoughts and ideas but also participate in seminars on organization, non-profit work, documentation and leadership.

SUIS, which is a nationwide organization, aims to mobilize and organize young Swedish Somalis throughout Sweden so that they can support and satisfy everyone’s equal rights and obligations. SUIS is currently running a MUCF funded project.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn