Ökat kunskap – Ökad självkänsla

En insats för att ge asylsökande i Luleå och närliggande kommuner grundläggande kunskap i svenska språket och samhället” Beskrivning: “Ökat kunskap – Ökad självkänsla är en insats som har beviljats av Länsstyrelsen för att ge asylsökande i Luleå och närliggande kommuner grundläggande kunskap i svenska språket, samhället, arbetsmarknaden, värderingar och hälsa. Målet med insatsen är att ge deltagarna de verktyg och resurser de behöver för att integrera sig i samhället, förbättra sin självkänsla och öka sina chanser att hitta arbete. Genom att öka kunskapen och självkänslan hos asylsökande, kan vi skapa en mer inkluderande och jämlik samhälle. Vi är tacksamma för stödet från Länsstyrelsen som gör det möjligt för oss att genomföra denna viktiga insats.