Ungdomar formar klimatpolitiken :Att ge unga röster för en hållbar framtid

Ungdomar formar klimatpolitiken är ett projekt som implementerades år 2022 för att ge unga människor en plattform att göra sina röster hörda i frågor som rör klimatförändringar. Genom detta projekt syftar vi till att stärka och utrusta unga människor med kunskap och verktyg för att driva på för politiska åtgärder som skapar en hållbar framtid. Vår hemsida tillhandahåller resurser och information för att stödja unga människor i deras ansträngningar att göra en skillnad. Var med och forma en bättre värld för kommande generatione