— Festivalen ska vara proffsigt genomförd och hålla hög kvalité, säger Ahmed Kaboole, som tillsammans med två andra ungdomar svarar för den tekniska biten med ljus och ljud.