(SUIS) vill tacka sommarjobbarna

(SUIS) would like to thank the summer workers

Vi inom Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) vill tacka sommarjobbarna för en fantastisk insats dessa 3 veckor där de har starkt bidragit till att förgylla många barns vardag och skapa många fina sommar minnen. Vi vill även tacka SUIS egna ledare Nasra och Hassan som var med som handledare för sommarjobbarna. Fantastiska ledare som samordnade i vått och torrt.
Vår förhoppning är att dessa kommande 6 veckor överträffar allas förväntningar!
sommar aktiviteter för barn och ungdomar fortsätter till 7 augusti i Spånga IP.
Välkomna! ?

We within the Somali Youth Association in Sweden (SUIS) want to thank the summer workers for a fantastic effort these 3 weeks where they have strongly contributed to gilding many children’s everyday lives and creating many great summer memories. We would also like to thank SUI’s own leaders Nasra and Hassan who were involved as supervisors for the summer jobs. Fantastic leaders who coordinated in wet and dry.
Our hope is that these next 6 weeks exceed everyone’s expectations!
summer activities for children and young people continue until 7 August in Spånga IP.
Welcome!

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn