Föreläsning om unga och droganvändning i Västerås

Lecture on young people and drug use in Västerås

Föreläsning om unga och droganvändning i Västerås 

22 ungdomar 2019, 10 städer, 2 dagar. En helg i november samlades ungdomar från olika delar av landet för att delta i  Framtida i dina händers fredsambassadör utbildning. På schemat stod föreläsningar och workshops, alla med samma tema: hur kan vi tillsammans motverka negativa aktiviteter ?

Utbildningen inleddes med att Guleed abdi och Omar Abdullahi från Framtida dina händer projektgrupp berättade om utbildningen. Syftet är att väcka intresse för Framtida i dina händer och sprida kunskap om hur det är att jobba förebyggande genom att öppna upp och starta diskussioner. Guleed Abdi peppade ungdomarna att ta plats i samhällsdiskussionen.

– Integration ska inte bara innebära att den inflyttade ska anpassa sig. Även dem i Danderyd behöver integreras! Guleed abdi 

Yahya Hussein Ahmed, familjerådgivare
Yahya har jobbat som polis i city en kort period. Numera arbetar han som familjerådgivare och föreläser och har jobbat med problem som omgärdar våldsbejakande extremism.
– Det här kan låta extremt, men jag är inte så rädd för att det ska komma en självmordsbombare till Kista. Jag är mer rädd för dem som rekryterar. Han pratade om att Säpo behöver utbildning i dessa frågor med civilsamhället som nyckel. Man ska inte dra alla över en kam.
– Du jagar 10 personer men du kränker 3000. Alla vi som har skägg stämplas som extremister. Idag är det i och för sig  mode, alla på Östermalm är Al-Qaida

Lecture on young people and drug use in Västerås

22 young people 2019, 10 cities, 2 days. One weekend in November, young people from different parts of the country gathered to participate in Future in Your Hands Peace Ambassador training. The schedule included lectures and workshops, all with the same theme: how can we together counteract negative activities?

The training began with Guleed abdi and Omar Abdullahi from the Future Your Hands project group telling about the training. The purpose is to arouse interest in the Future in your hands and spread knowledge about what it is like to work preventively by opening up and starting discussions. Guleed Abdi encouraged young people to take part in the public debate.

– Integration should not only mean that the immigrant must adapt. Even those in Danderyd need to be integrated! Guleed abdi

Yahya Hussein Ahmed, Family Counselor
Yahya has worked as a police officer in the city for a short period. Nowadays he works as a family counselor and lectures and has worked with problems that surround violent extremism.
– This may sound extreme, but I’m not so afraid that a suicide bomber will come to Kista. I am more afraid of those who recruit. He talked about Säpo needing education in these matters with civil society as a key. You should not pull everyone over a comb.
– You hunt 10 people but you offend 3000. All of us who have beards are branded as extremists. Today it is in itself fashion, everyone in Östermalm is Al-Qaeda

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn