SUIS-Västergötland

SUIS-Västergötland

Ramadan mubarak allihopa! Hoppas allt bra med er.

SUIS väst hade en möte syftet var bland annat att lära känna varandra och diskutera om SUISs vision och till med prata vilken utmaningar som förväntar oss som unga somalier. Det är mycket som ska planeras innan vi kan sätta SUIS avdelning i Västergötland . Vi ser jättemycket fram emot att göra verklighet av detta sager ger zakariye

Vår bror Abdiaziz hade ett förlag som var att vi ska ha ett tillfälligt styrelse tills vi kommer längre väg. 
Ordförande är @Abdiaziz Abdikadir och övriga styrelsen är @Abdikhader Yusuf @Amal Ismail Aw Cali , Zakarie Mahamud och @Mustafe Maxamed Kings

Hoppas vi alla är taggad inför vår distrikt för jag ser verkligen fram emot våra utmaningar, insatser och samarbete.
Tillsammans är vi starka????

Ramadan mubarak allihopa! Hope all is well with you.

SUIS West had a meeting, the purpose of which was, among other things, to get to know each other and discuss SUIS’s vision and even talk about the challenges that await us as young Somalis. There is a lot to plan before we can set up the SUIS department in Västergötland. We are very much looking forward to making this saga come true zakariye gives

Our brother Abdiaziz had a publisher who was that we should have a temporary board until we get further.
The chairman is @Abdiaziz Abdikadir and the rest of the board are @Abdikhader Yusuf @Amal Ismail Aw Cali, Zakarie Mahamud and @Mustafe Maxamed Kings

Hope we are all tagged in front of our district because I am really looking forward to our challenges, efforts and cooperation.
Together we are strong????

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn