Två fullspäckad dagar med en konferens + seminarium i Borlänge anordnad av S.Y.E Somali Youth of Education.

Two packed days with a conference + seminar in Borlänge organized by S.Y.E Somali Youth of Education.

Två fullspäckade dagar med en konferens + seminarium i Borlänge anordnad av S.Y.E Somali Youth of Education. Som tillhör Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (Suis) medlemsföreningar. Vi hade både lokala och regionala politiker som pratade om hur man synliggör ungdomar.

Vi hade politiker som talade om vikten av organisering och gruppdiskussion där även politiker fick delta för komma närmare ungdomarna i området.

Flera fantastiska föreläsare var på plats. Faisa Guure, Ingenjör från Reach for change pratade om innovation för lika villkor.

Mohamed Diyad Elmi – Ingenjör från Kenya. Pratade om klimatförändringen och förnybar energi. Elisabet Carlsson gick igenom hur en föreningens olika roller i samhället till hur en stadgar ka se ut. Vi var även på studiebesök hos några föreningar i Tjärn ängen. Tayo förening var en av dem. Som gör ett fantastisk arbete för ungdomar och barn i området.

Two packed days with a conference + seminar in Borlänge organized by S.Y.E Somali Youth of Education. Which belongs to the Somali Youth Association in Sweden (Suis) member associations. We had both local and regional politicians talking about how to make young people visible.

We had politicians who talked about the importance of organization and group discussion where politicians also got to participate to get closer to the young people in the area.

Several fantastic lecturers were present. Faisa Guure, Engineer from Reach for Change talked about innovation for a level playing field.

Mohamed Diyad Elmi – Engineer from Kenya. Talked about climate change and renewable energy. Elisabet Carlsson went through what an association’s different roles in society to what a charter can look like. We were also on a study visit to some associations in Tjärn ängen. Tayo Association was one of them. Which does a fantastic job for young people and children in the area.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn