Under gårdagskvällen larmades polis till Rinkeby där en man i 20-års åldern påträffades skjuten.

During last night, police were alerted to Rinkeby where a man in his 20s was found shot.

Under gårdagskvällen larmades polis till Rinkeby där en man i 20-års åldern påträffades skjuten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han senare avled. Den tragiska händelsen som ägde rum mitt ibland barnfamiljer vid 18-tiden har chockat många i området och förtroendet för att gängvåldet ska minska är lågt.
 
Enligt en Sifo-mätning som Expressen låtit göra tror hela 58% att gängvåldet istället kommer att öka det närmsta året och förtroendet för att insatser från politiker och polis ska kunna förändra den dystopiska framtidstron rapporteras vara lågt.
 
SUIS beklagar djupt sorgen för familj och närstående till offret och delar boende och anhörigas oro och sorg.
Vi har sett alla föräldrar, syskon och anhöriga till offers tårar och hört deras rop på hjälp, och har precis som dem fått nog! Vi vill med alla medel vi kan se till att förbättra framtiden och trygghetskänslan för alla med kopplingar till området, men vi behöver hjälp.
Somaliska Community kommer nu att hålla möte där hur vi kan rädda våra barn står på agendan. Vi tror inte att polis och politiker ensamma kan göra de förändringar som krävs.
Vi tror att föräldrar och eldsjälar måste vara med i kampen för att göra området säkrare och till den fina plats det förtjänar att vara.
Vi måste organisera oss! Vi måste prata med våra barn. Vi måste erbjuda trygga platser att komma till, och trygga vuxna för unga att prata med. Vi kan inte acceptera att fler barn och unga faller offer för gängkriminalitetens mörker.
Under hösten kommer vi lägga stor vikt till samhällsutveckling och föräldrastöd och välkomnar alla tankar, idéer och insatser.
Vill du arbeta som volontär, vill ha stöd, har frågor eller funderingar, eller söker någon att prata med är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi finns här för dig.
 
Tillsammans måste vi göra förändring!
(Bildkälla: aftonbladet)

During last night, police were alerted to Rinkeby where a man in his 20s was found shot. The man was taken by ambulance to hospital where he later died. The tragic event that took place in the middle of families with children at 6 pm has shocked many in the area and confidence that gang violence will be reduced is low.

According to a Sifo survey commissioned by Expressen, as many as 58% believe that gang violence will instead increase in the next year, and confidence that efforts by politicians and the police will be able to change the dystopian belief in the future is reported to be low.

SUIS deeply regrets the grief for the family and relatives of the victim and shares the concerns and grief of residents and relatives.
We have seen all the parents, siblings and relatives of the victim’s tears and heard their cries for help, and just like them have had enough! We want by all means we can ensure to improve the future and the feeling of security for everyone with connections to the area, but we need help.
Somali Community will now hold a meeting where how we can save our children is on the agenda. We do not believe that the police and politicians alone can make the necessary changes.
We believe that parents and enthusiasts must be involved in the fight to make the area safer and to the nice place it deserves to be.
We have to get organized! We need to talk to our children. We must offer safe places to come to, and safe adults for young people to talk to. We can not accept that more children and young people fall victim to the darkness of gang crime.
During the autumn, we will place great emphasis on community development and parental support and welcome all thoughts, ideas and efforts.
If you want to work as a volunteer, want support, have questions or concerns, or are looking for someone to talk to, you are always warmly welcome to contact us. We are here for you.

Together we must make a difference!
(Image source: aftonbladet)

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn