Nyheter & Press

bi

Järva föreningssamverkan 

Järva association collaboration

2020-09-04
Somaliska Ungdomsförbundet deltog på ett samordningsmöte anordnat av Gålöstiftelsen där mer än 25 organisationer har varit närvarande. Den här typen av möten är oerhört…
The Somali Youth Association participated in a coordination meeting organized by the Gålö Foundation where more than 25 organizations have been present. This type of meeting i…
Bilder från GBG

Diskussionsmöte med anledning utbrett av covid-19

Diskussionsmöte med anledning av utbrett covid-19

2020-09-01
Den 18 SUIS förbundet haft möte med medlemsföreningar i Göteborg för att diskutera deras lokala verksamheter och utmaningar med anledning av det påverkan av…
The 18 SUIS association had a meeting with member associations in Gothenburg to discuss their local activities and challenges due to the impact of the coronavirus….
GAto

Under gårdagskvällen larmades polis till Rinkeby där en man i 20-års åldern påträffades skjuten.

During last night, police were alerted to Rinkeby where a man in his 20s was found shot.

2020-08-21
Under gårdagskvällen larmades polis till Rinkeby där en man i 20-års åldern påträffades skjuten. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han senare avled….
During yesterday evening, police were alerted to Rinkeby when a man in his 20s was found shot. The man was taken by ambulance to hospital when he later died….
spanga

(SUIS) vill tacka sommarjobbarna

(SUIS) would like to thank the summer workers

2020-08-19
Vi inom Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) vill tacka sommarjobbarna för en fantastisk insats dessa 3 veckor där de har starkt bidragit till att…
We in the Somali Youth Association in Sweden (SUIS) want to thank the summer workers for a fantastic effort these 3 weeks where they have strongly contributed to…
rinkeby

GE LOKALA ORGANISATIONER DEL AV REGERINGENS ANSLAG TIIL INFORMATION

GIVE LOCAL ORGANIZATIONS PART OF THE GOVERNMENT'S APPROPRIATION FOR INFORMATION

2020-03-27
De senaste dagarna har det varit en stor nyhet att sex av de döda av coronaviruset i Stockholmregionen var somalier och bodde i järvaområdet…
In recent days, it has been great news that six of the dead of the coronavirus in the Stockholm region were Somalis and lived in the wolverine area….