Nyheter & Press

volontar

Ge Järvaborna information om covid-19 (coronaviruset)

Give Järva residents information about covid-19 (coronavirus)

2020-03-26
Hej Vill du ställa upp som volontär och ge Järvaborna information om covid-19 (coronaviruset) men även nattvandra för att skapa trygghet och ge stöd…
Hi Do you want to volunteer and give Järva residents information about covid-19 (the coronavirus) but also night hiking to create security and provide support…
Faduma

TACK TILL ALLA VARDAGSHJÄLTAR SOM I DESSA SVÅRA TIDER FÅR SAMHÄLLET ATT GÅ RUNT!

THANK YOU TO ALL THE EVERYDAY HEROES WHO IN THESE DIFFICULT TIMES MAKE SOCIETY GO AROUND!

2020-03-25
De senaste dagarna har man talat om coronavirusets framfart i järva-området som en form av speciell klassmarkör då bosatta av somalisk härkomst har dominerat…
In recent days, there has been talk of the coronavirus’ progress in the wolverine area as a form of special class marker as residents of Somali descent have dominated…
coronavirus

Information gällande utvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och våra verksamheter.

Information regarding the development of the coronavirus (Covid-19) and our activities.

2020-03-18
Vi befinner oss i en utmanande tid som präglas av oro för våra nära och kära samtidigt som vi konstant nås av nya besked…
We are in a challenging time characterized by concern for our loved ones while we are constantly reached by new messages…
ssuf1

Den 2/11-19 var vi bjudna in på Forum Syd tillsammans med andra lokala föreningar.

On 2 / 11-19 we were invited to Forum Syd together with other local associations.

2019-11-10
Den 2/11-19 var vi bjudna in på Forum Syd tillsammans med andra lokala föreningar. Forum syd bjöd även in kvinnor och ungdomar i den…
On 2 / 11-19 we were invited to Forum Syd together with other local associations. Forum south also invited women and young people to it…
okad-kunskap

Ökad Kunskap – Ökad delaktighet i Västerås

Increased Knowledge - Increased participation in Västerås

2019-11-01
Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige arrangerar en ungdomskonferens i Västerås i samarbete med medlemsföreningen SUF. Syftet med konferensen är att ge alla SUIS medlemmar en…
The Somali Youth Association in Sweden is arranging a youth conference in Västerås in collaboration with the member association SUF. The purpose of the conference is to give a…
ISFahan

ISahan FILM I KISTA

ISAHAN movie in Kista

2019-09-26
Den 31 Augusti 2019 haft Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige en lyckad filmpremiär för filmen “Isfahan” där hundratals ungdomar närvarade. Film som handlar om förståelse…
On 31 August 2019, the Somali Youth Association in Sweden had a successful film premiere for the film “Isfahan” where hundreds of young people attended. Film about understandi…