Nyheter & Press

Peter

Peter Söderlund från X-CONS besökte våra lokaler för att diskutera framtida samarbete.

Peter Söderlund from X-CONS visited our premises to discuss future cooperation.

2018-11-01
X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella…
X-CONS is a non-profit organization where f.d. criminals and addicts help each other back into society. The association’s purpose is to support and guide criminals and drug ad…
Bilder-

Fantastiska dagar med ungdomsorganisering fokus.

Fantastic days with youth organization focus.

2018-10-21
Somaliska ungdomsförbundet i Sverige samlade fredag och lördag, den 18 och 19 oktober medlemsföreningar från olika städer med syfte att stärka och öka kunskapen…
On Friday and Saturday, 18 and 19 October, the Somali Youth Association in Sweden gathered member associations from various cities with the aim of strengthening and increasing…
Uppsala

Organiserade Ungdomar samlades i Uppsala

Organized Youth gathered in Uppsala

2018-10-03
Många frågor och stort engagemang – när SUIS Projekt Ökad Kunskap – ökad delaktighet Stöd av MUCF kom till Uppsala för att hålla sitt…
Many questions and great commitment – when SUIS Project Increased Knowledge – increased participation Support from MUCF came to Uppsala to hold its fourth youth seminar, they …
image1

Konferens MUCF

MUCF Conference

2018-09-27
Den 26/8 hade MUCF anordnat ett uppstartsmöte inom Erasmus+ ung och aktiv i Zinkensdamm hotell. Flera organisationer närvarade där vi fick gå igenom programmet…
On 26/8, MUCF had arranged a start-up meeting within Erasmus + young and active in Zinkensdamm hotel. Several organizations attended where we got to go through the program as …
eggby

Järva kultur festival- Fest och politik, på Eggeby gård, 21-22/8 2018

Järva culture festival- Party and politics, at Eggeby farm, 21-22 / 8 2018

2018-08-27
Järva kultur festival Fest och politik,på Eggeby gård, 21-22/8 2018 Bland ungdomar, familjer och lekande barn, de flesta som det tycks somalier, men också…
Among young people, families and children playing, most of whom seem to be Somalis, but also some more ethnic Swedes, such as an aging motorcycle association and others, both …
eid2

Stockholm EID FESTIVAL 2018

Stockholm EID FESTIVAL 2018

2018-08-13
Viktigt information till alla ! Järva Unity kultur festival Folkets parks största festival sett till besöksantal/spenderad krona. Ca 2000 personer besökte festivalen 2017 och…
Important information for everyone! Järva Unity culture festival Folkets park’s largest festival in terms of number of visitors / krona spent. About 2000 people visited the f…